Restaurování

Restaurování předmětů je nedílnou a velmi důležitou součástí naší práce. Výrobky v průběhu let ztrácí díky mnoha faktorům půvab, ale i svou funkčnost.
Vše začíná důkladným průzkumem předmětu a navržením vhodného postupu prací při jeho konzervaci, nebo opravě.
Při restaurování uplatňujeme jak zkušenost, tak i odborné vzdělání.